Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Cruisemarkt.eu aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.cruisemarkt.eu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cruisemarkt.eu

Cruisemarkt.eu kan er niet voor instaan dat de informatie op www.cruisemarkt.eu geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Cruisemarkt.eu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.cruisemarkt.eu, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.cruisemarkt.eu te kunnen raadplegen.

Cookies
Cruisemarkt maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden welke worden opgeslagen op uw computer bij het openen van een internetpagina. De cookies zijn niet schadelijk en zullen uw pc niet vertragen, maar geven een beter inzicht over het gebruik van de website.

Middels een cookie wordt het klikgedrag en bezoekgedrag op de website opgeslagen. Deze gegevens geven ons inzicht over de bezoekersaantallen en welke pagina’s wel of niet interessant zijn voor de bezoekers. Met deze resultaten kunnen wij onze website verbeteren.

Daarbij zorgt de cookie er voor dat onze website zich automatisch aanpast naar uw schermgrootte voor een goede leesbaarheid. Tevens worden uw bekeken vakanties automatisch voor uw opgeslagen en kunnen wij uw ingevoerde vertrekperiode onthouden om uw zoekopdracht te vereenvoudigen.

De cookies hebben een geldigheidsduur van een maand en komen hierna te vervallen. U kunt te allen tijde uw cookies verwijderen via uw internetbrowser. Tevens kunt u zelf instellen of u de cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover vindt u via het ‘help menu’ van uw browser.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Cruisemarkt.eu, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Cruisemarkt geen controle heeft. Cruisemarkt is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Cruisemarkt ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van Cruisemarkt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Cruisemarkt.eu.

"Ontdek de Wereld: Schrijf je in voor Onze Cruise Nieuwsbrief!"

  • Op de hoogte blijven van promoties?
  • Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je dan snel op onze nieuwsbrief! ♥

Reisaanvraag

Vind je niet meteen de cruise die je zoekt? Of heb je eens specifieke cruise aanvraag? Stuur deze dan snel via onderstaand formulier.